איש איש מביתו, מתאספים יחד באותה שעה להודות על החסדים ולבקש על עצירת המגיפה
את התפילה יובילו הרבנים בשידור חי
והציבור יצטרף איש איש מביתו - יחד שבטי ישראל

"הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך"
התפילה בהשתתפות:
הרבנים הראשים לישראל -
הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו שליט"א.
הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת שליט"א
הרב אלי סדן, ראש מוסדות בני דוד בעלי שליט"א.
הרב הסקל לוקשטיין, רב קהילת ישורון ניו יורק שליט"א.
הרב רוקארדו די סגני, הרב הראשי של רומא, איטליה שליט"א.
הרב חיים קורסיה, הרב הראשי של צרפת שליט"א.
הרב שמעון פרונדליך, הראשי של בייג'ינג - סין שליט"א.