איש איש מביתו, מתאספים יחד באותה שעה להילולת התנאים הקדושים רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר בר רבי שמעון.


הזדמנות להודות על החסדים ולהתפלל על עם ישראל.
את התפילה יובילו הרבנים בשידור חי והציבור יצטרף איש איש מביתו - יחד שבטי ישראל
"הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך"

התפילה בהשתתפות:

● הרב חיים דרוקמן שליט"א - זקן רבני הציונות הדתית● הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת שליט"א
● הרב דוד דודקביץ שליט"א
● הרב יהושע שפירא שליט"א - ראש ישיבת רמת גן● הרב אריה שטרן - רב העיר ירושלים
● הרב אייל יעקבוביץ שליט"א - ראש ישיבת צפת
● הרב ראובן ששון שליט"א● הרב ישראל אביחי שליט"א

ועוד רבים וטוביםשילחו שמות לתפילה וברכה