מכירת חמץ - ערב פסח תשפ"ד

-------------

נכון לשעה זו - ערב פסח
לא ניתן למכור את החמץ בדף זה.
המכירה הסתיימה.


-------------

ניתן עדיין לתרום קמחא דפסחא למשפחות נזקקות.

-------------


מוכרים את החמץ בלי לצאת מהבית!


ממתי עד מתי אפשר למכור?


החמץ ימכר ביום שני, י"ד ניסן התשפ"ד (22.4.2024 למניינם) בשעה 11:00


כשאתם ממלאים את הטופס (לחצו על הכפתור הכתום "בצע מכירה") אתם ממנים אותנו לשליחים שלכם כדי למכור את החמץ שלכם !

יש לסמן 1 על טופס המכירה בתהליך המכירה כאן באתר

-----
"אנו החתומים מטה נותנים בזה לרב שמואל אליהו שליט"א ו/או לרב יצחק שלו שליט"א ולבאי כוחם הרשאה גמורה למכור במכירה גמורה ומוחלטת ביום שני, י"ד ניסן תשפ"ד (22.4.2024 למניינם), את כל מיני החמץ שלנו הנמצאים אצלנו בבתים, במחסנים ובשאר הרשויות. בין מיני אוכלין, בין משקין הראויים לאדם והראויים לבהמה, בין הנעשה מחמשת מיני דגן, ובין דבר שבתערובת חמץ או חמץ נוקשה, וכל מיני תבואות, וכל מיני גריסים, וכל מיני קמח וסובין, וכל מעשה מאפה, עוגות, ביסקוויטים, עוגיות, בורגול, קוסקוס, קווקר, אטריות, מקרוני, בירה, ויסקי, כל מיני צבעים, וכל מיני רפואות, ועוד מינים ממינים שונים שיש בהם חשש חמץ, וכן מינים שונים שנשכחו לפרטם, וכן חבילות של חמץ שנשלחו אלינו מאיזה מקום שהוא והמה בדרך, וכל מיני חמץ שבכלים, והשקים והנפות שמשהו חמץ נדבק בהם או בלוע בהם, וכן אם הגוי יקנה בפועל את החמץ נשלח הודעות לכל החותמים"

על כל הנ"ל אנו ממנים את הרב הנ"ל לשליח גמור לעשות בהם כאדם העושה בשלו ממש, ואנו נותנים לו ולשלוחו ולשליח שלוחו כח הרשאה גמורה למכור את כל הדברים הנ"ל למי שירצה ובאיזה מקום שירצה, וכל מה שיעשה בכל הדברים הנ"ל לא נוכל לומר לתיקוני שדרנוך ולא לעיוותי, הן לזכות והן לחובה.
כמו כן יש כח בידו להקנות באיזה קניין שירצה כל המקומות שבהם מונח חמץ שלנו השייכים לנו בשכירות או לחלוטין. ואנו מסלקים את עצמנו כעת מכל וכל שלא תהיה לנו זכות בהחמץ הנ"ל.
תוקף ההרשאה הזאת הוא מהיום ומעכשיו בידי הרב הנ"ל שהוא ימכור הנ"ל על פי כח הרשאה זו וישכיר גם את המקומות הכל כאמור וכמבואר לעיל, ותהא ידו כידינו ופיו כפינו ועשייתו כעשייתנו, ולא יגרע ולא יפסל שטר כח הרשאה זה משום ריעותא וגריעותא שבעולם מכל מה שהפה יכול לדבר והלב לחשוב ולהרהר כלל ועיקר.
וכל זה נעשה בקנין גמור במנא דכשר למקני ביה מעכשיו כתקנת חכמינו זכרונם לברכה ודלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא וכו'.

----


חשוב!
אנו מבקשים לרכז את החמץ לחדר מסוים או לארונות מיוחדים ולסמן אותם בתווית המסמנת שאסור לפתוח את המקום ולהשתמש בו. אין לפתוח את הארון בפסח שהרי הוא מושכר לגוי.


המכירה תחול בערב החג, ותעשה ע"י הרה"ג הרב שמואל אליהו שליט"א רב העיר צפת, או הרב יצחק שלו שליט"א רב העיר ירוחם.


- אפשר למכור את כל סוגי החמץ אך מומלץ שלא למכור חמץ ממש, כשאין הפסד גדול, אלא לבער ולשרוף אותו.


- מכירה זו שאנו מוכרים בשבילכם היא מכירה לכל דבר ועניין.
על כן חשוב שתמלאו פרטים מדויקים!

- לאנשי חו"ל שימו לב! קניית החמץ שלכם בחזרה לאחר הפסח תעשה יום למחרת. קרי: בצאת הפסח אצלכם.יש לומר:
"הריני ממנה את מנהלי איגוד רבני הקהילות למכור את החמץ שלי על ידי הרב שמואל אליהו והרב יצחק שלו"

-----
תרומה לסלי מזון לחג הפסח דרך האיגוד מוכרת להחזר מס' ע"פ סעיף 46