רבי עמרם אזולאי היה חמיו של הרב יעקב יוסף זצוק"ל. שקדן גדול ובקי בכל התורה כולה. מרוב ענוותנתו לא רצה להנות מכתרה של תורה והיה חי בפשטות ובצמצום גדול. מרן הרב מרדכי אליהו שידע את בקיאותו הרבה ואת יושרו שאין למעלה ממנו רצה שרבי עמרם יהיה דיין בישראל כך תתגדל התורה ותרבה הדעת והדין בישראל יהיה אמת לאמיתו.


מה עשה? ידע כי הרב עמרם לא יגש מיוזמתו למבחני דיינות בשום מצב. הלך הרב מרדכי אליהו ונרשם בשמו של רבי עמרם למבחנים, בהגיע היום שלחו לרב עמרם הזמנה לבא ולהבחן.רבי עמרם בתמימותו ובפשטותו הלך ונבחן כמו שאמרו לו וכמובן ענה את כל השאלות תשובות מדויקות.

אחרי שהתקבלו התוצאות היה צריך רבי עמרם לעמוד בפני וועדת מינויים שהייתה מורכבת גם מלשכת עורכי הדין ומאנשי משרד המשפטים. מה עשה הרב אליהו? בא אליו יום קודם והכין אותו לועדה. ובין השאר נתן לו ביד עיתון "העדה" של העדה החרדית שיקרא בו דקה קצרה. רבי עמרם שלא קרא בעיתון מימיו התפלא על כך. אבל ידע כי הרה"ג מרדכי אליהו הוא פיקח גדול וכל מעשיו נשקלים בשקל הקודש ומענוותנותו עשה מה שהרב אליהו אמר לו.


למחרת הביא מרן הרב אליהו מביתו עוד חליפה וכובע נוספים, הוא ביקש מחברו כי לפני שיכנס רבי עמרם לעמוד בפני הועדה יעמוד שליח מטעמו בכניסה ויתן לרבי עמרם את החליפה והכובע שילבש אותם במקום הבגדים הישנים והפשוטים שלבש רבי עמרם בענוותנותו. ידע הרב אליהו כי חלק מחברי הוועדה הם אנשים שלא יודעים להעריך את התורה של רבי עמרם וישפטו אותו על פי בגדיו החיצוניים. ואם יראו אדם שהולך עם בגדים ישנים שיש בה טלאים, עלולים הם לבוז לו ולהכשיל את מינוייו. ועם ישראל עלול להפסיד.


כשנפגשו חברי הוועדה עם הרב אזולאי הם שאלו אותו שאלות על אורחות חייו, ובין השאר שאלו אותו אם הוא קורא מידי פעם עיתון. עמה הרב אזולאי. במקרה אתמול קראתי. הוא לא סיפר שזו הייתה הפעם היחידה שהחזיק עיתון בידו.

כך נתמנה רבי עמרם לדיין בעיר הקודש צפת, וכך זכו בית ישראל להינות מתורתו הגדולה משקדנותו העצומה וממידותיו המיוחדות של הצדיק הגדול רבי עמרם אזולאי זצוק"ל .


תשע שנים עברו מאז הלך מאתנו הרב אליהו זצוק''ל, והסיפורים לא מפסיקים לזרום. כאלה שקרו בחיי חיותו ורק עכשיו הגיע זמנם להתפרסם וכאלה שקורים כל העת. בחינת גדולים צדיקים במיתתם...


הכרך השמיני מסדרת ''אביהם של ישראל'' עכשיו במכירה מוקדמת, במחיר מיוחד. הזדרזו להירשם. המלאי מוגבל


אביהם של ישראל חלק שמיני

סיפורים על הרב מרדכי אליהו זצוק"להספר עתיד לצאת מהדפוס בשבוע הבא וישלח אליכם ראשונים

הזוכים לעלות לציון הרב ביום ההילולא יוכלו לקנות את העותקים הבודדים שכבר מוכנים


רק לשמוע פרטים…

שלחו