חנוכיף
ביום שני ב' טבת "זאת חנוכה" יום של חוויה וגיבוש
למשפחות איגוד רבני קהילות-חנוכה תש"פ
חנוכיף- יום בילוי וגיבוש למשפחות איגוד רבני קהילה


יום כיף למשפחות רבנים- חנוכה תש"פ
נאות קדומים.
יום שני נר שמיני של חנוכה.

תוכניה תשלח בהקדם בע"ה.